Random header image... Refresh for more!

Добре дошли на страницата на И.ФО.ЖЕ.КО!

Ние предлагаме обучения в областта на търговията, като сме специализирани в проблематиката на големите търговски вериги.

Ние разработваме заедно с вас учебни програми с такава тематика, която дава на екипите възможност да разберат професията си, за да могат да я упражняват по-успешно.

Нашите преподаватели са доказали качествата си в ръководенето на екипи, взаимоотношенията с клиентите, търговската динамика и управлението. Днес те прилагат педагогическите си умения за повишаване на компетентността на екипите в голямата дистрибуция.